Truca

Projecte Educatiu

Escola La Immaculada

 

Projecte educatiu

 

L'objectiu fonamental de l'Escola La Immaculada és crear uns contextos d’aprenentatge significatiu on els nens i nenes hi participin de manera activa i creixin socialment i intel·lectual amb uns valors que els permetin desenvolupar-se de manera crítica, positiva, creativa, col·laborativa i responsable amb la societat.

 

Proposem activitats d'innovació pedagògica basades en tres factors: FER, PENSAR i COMUNICAR, de manera que afavoreixin expressar lliurement els sentiments i pensaments dels nens i nenes, potenciar el diàleg, la reflexió, l'argumentació i el respecte cap a les idees dels altres i facilitar-los així el creixement integral com a persona.

 

Donem gran importància a l'autonomia, la creativitat i el desenvolupament de la capacitat intel·lectual dels nostres alumnes perquè cadascú sigui constructor del seu propi coneixement.

 

Tenim molt present que els alumnes són diferents entre ells i que aquesta diferència enriqueix el grup. És per això que treballem en molts àmbits d’aprenentatge en dinàmiques de grups reduïts, desdoblaments  i/o atenció individualitzada per adequar-nos als diferents ritmes d'aprenentatge.

 

Tenim en compte els diferents usos de la llengua oral i escrita (pràctic, científic i literari) des del primer dia que es planteja l'ensenyament i l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura. Pensem que per viure autònomament i responsable no es necessita només saber llegir i escriure, sinó ser lectors i escriptors.

 

Valorem els llenguatges artístics (musical i visual i plàstic) com a referents culturals, font d'informació i com a eines per a la pròpia representació, expressió i comunicació. El seu ús i domini progressiu és font de desenvolupament cognitiu.

 

Orientem cap a la potenciació de l'observació, l'experimentació i la recerca per buscar respostes creatives i originals als interrogants científics

 

Exercim la nostra acció educativa arrelada a la realitat del nostre entorn, vivint de molt a prop els costums, festes i tradicions del nostre poble, participant en les activitats que s'hi organitzen: teatre, exposicions, concursos, festes...

 

Pretenem que tota la tasca educativa de l'escola, la programació, la metodologia, les relacions interpersonals i l'organització del centre s'inspiri en una proposta coherent de valors i expressi una vivència d'actituds a través de la seva dinàmica i funcionament.

 

L'educació que desitgem oferir a les famílies es desenvolupa en un clima d'acolliment, respecte, llibertat i senzillesa i requereix l'acció coordinada de tota la comunitat educativa.

 

Comptem amb un equip de mestres en constant renovació pedagògica que participa en cursos de formació de forma individual o conjunta per consolidar la línia metodològica d'escola.

Aquesta pàgina web fa ús de cookies pròpies de Joomla per a la gestió interna d'usuaris. Per a més informació visita el nostre avís legal. Veure Avís Legal