Truca

Parallax Slider

Hi from Australia!

Emus, kangaroos, joeys, platypus, wombats, spiders, sharks... are amazing! La Marta és la nova mestra en pràctiques de l'escola, acaba d'arribar d'Austràlia i ens explica un munt de coses curioses en anglès!