Truca

Palmera datilera

A 1r saben que hi ha diferents tipus de palmeres. Ells, però, han triat la palmera que fa dàtils com a Arbre de Preguntes i fer-ne les fulles vol molta feina!