Truca

Lactosa? Lactasa?

Analitzem una imatge i n'intentem treure informació. La Paula ens ha dit que a casa li han explicat que la lactasa és un enzim que ajuda a desfer la lactosa. Què deu tenir a veure aquesta informació amb la imatge que els presentem? Treballem en equip per treure'n una conclusió i l'expliquem a la resta de companys i companyes de la classe.