Truca

Estadística a P4

Les nenes i les nens de P4 han estat els responsables de fer el buidat de dades de les classes de Parvulari per l'estudi estadístic que estan fent amb la classe de 1r: Quin animal domèstic teniu a casa?