Truca

Responsabilitat

Aquesta setmana la responsabilitat de regar el jardí vertical ha estat per les nenes i els nens de P4.