Truca

Informació del Menjador

MENÚ DEL MES

octubre

HORARI:

- De 13 a 15 h. de dilluns a divendres

l'Esther Muñiz és la cuinera i la persona responsable de coordinar el servei de menjador, des de les 8.45 fins les 15h i amb qui podreu contactar per tal de resoldre qualsevol dubte, urgència, incidència o consulta a través del telèfon 648189920 entre 9.45 i 12h o bé via correu electrònic a: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.


Els alumnes que no són fixes al servei de menjador (esporàdics) cal que avisin abans de 2/4 de 10 del matí a la coordinadora del servei perquè es pugui elaborar el dinar.


COORDINADORA:

  • Esther Muñiz Martínez

 

NORMATIVA FUNCIONAMENT ESPAI MIGDIA

 

ARTICLE 140. Introducció

L’espai de migdia del nostre centre comprèn la franja horària de 13:00 a 15:00 hores de dilluns a divendres. La Titularitat és qui gestiona el servei de menjador sota la supervisió directa de l’Equip Directiu i en col·laboració amb l'empresa AM Catering. 

Els menús s’elaboren seguint el pla de menús que proposa l'empresa AM Catering i sota la supervisió del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya que cada any marca les directrius en aquest sentit.

Els menús de cada mes es fan arribar a les famílies. També n’hi ha còpies penjades al taulell d’anuncis del centre, a les aules i a la pàgina web de l’escola.

Disposem de les següents instal·lacions: menjador, cuina, pati de baix, pati del terrat, dormitori de P3, sala Àgora, aula d’anglès i aula de P-4.

ARTICLE 141. Funcionament

Es constituirà una Comissió de menjador integrada pel representant de la titularitat, coordinador/a de menjador i responsables de l’empresa AM Catering que es reuniran periòdicament per revisar el funcionament de l’espai de migdia i proposar les millores que creguin oportunes.

En referència a les modalitats del Servei de Menjador cal distingir aquells nens/es que cada dia es queden a dinar fixes i aquells que ho fan de forma esporàdica.

Els alumnes esporàdics cal que avisin abans de 2/4 de 10 del matí a secretaria perquè es pugui encarregar el dinar i per l’organització del monitoratge.

Si el nen/a ha de fer dieta s’ha d’avisar abans de 2/4 de 10 del matí a la coordinadora de menjador.

Es dóna berenar als alumnes d’Educació Infantil.

No es deixarà sortir a cap nen/a durant l’horari de menjador si no ha portat una autorització dels pares.

ARTICLE 142. Aspectes organitzatius

Responsable: representant de la Titularitat. Cal que el/la responsable i coordinador/a i els/les monitors/es li comuniquin a ell/a qualsevol incidència.

Responsable i Coordinador/a: és la persona encarregada del menjador i l’únic/a responsable de prendre decisions i fer canvis organitzatius en aquest espai.

Monitors/res: són els professionals que atenen directament als nens i nenes. Els monitors/es de menjador han de tenir coneixement dels nens i nenes que hagin de seguir una dieta especial. Periòdicament donaran un informe als pares d’aquells alumnes que es queden fixes al servei de menjador. Als nens i nenes de P-3 se’ls dona un informe diari per escrit.

Diàriament, però, informaran els mestres tutors en cas que hi hagi hagut alguna incidència.

Torns de menjador: 1r torn Educació Infantil i Cicle Inicial a les 13:00 h. i 2n torn Cicle Mitjà i Cicle Superior a les 13:45 h.

Els monitors/es de menjador responsables del 1r torn passen a recollir els nens i nenes per les classes puntualment. Quan acaben de dinar els nens i nenes del 1r torn baixen del menjador amb els monitors/es, que acompanyen al pati als de P-4, P-5, 1r i 2n i  als de P-3 al dormitori a fer la migdiada, els preparen i els posen a dormir. El monitor/a de P-3 també s’encarrega d’omplir el fulletó que explica als pares com han anat l’àpat i la migdiada.

Els alumnes de 2n torn poden utilitzar, si cal, el pati de baix o el de dalt fins l’hora de dinar o bé anar a una aula propera per fer estudi o treball personal. Quan acaben de dinar baixen tots junts al pati amb els monitors/res corresponents.

A les 14:45 h. el monitor/a acompanya els nens i nenes d’Educació Infantil a l’aula fins les 15:00 h. Els de Primària es queden al pati amb un dels monitors/es.

En cas de pluja es poden utilitzar els següents espais:

a)    Sala Àgora.

b)    Pati cobert.

c)     Aula de P4.

d)    Aula d’anglès.

Cal fer-ne un ús educatiu i tornar-los a deixar ben endreçats.

Funcionament del menjador:

A les 12:00h el/la responsable i coordinador/a puja al menjador, pren la temperatura del 1er i 2n plat i apunta al registre l’hora d’arribada del contenidor del menjar. Posa en funcionament l’armari calent i el rentaplats.

Diàriament agafa una mostra del 1er i 2n plat, la posa en una bossa de plàstic amb la data i les guarda al congelador. Posa tots els aliments calents a l’armari calent per conservar la temperatura, i les amanides i iogurts o plats freds a la nevera.

Fa el control diari del clor i pren les temperatures de la nevera i el congelador i ho apunta al registre corresponent.

Prepara el menjador per ordre d’arribada dels nens/es des de P3 a 6é. Omple les gerres d’aigua i prepara les llistes per els monitors/es.

Pela la fruita de P3, P4 i P5, prepara les carmanyoles de P3 a 6é i els berenars per cursos.

Prepara el pa, les postres i els estris dels mestres segons els que es quedin a dinar.

A la 13:00h, els monitors/res corresponents recullen als alumnes d’Educació Infantil i Cicle Inicial, que prèviament els/les tutors/es ja els tenen preparats amb les mans netes. Passen  llista i els porten a dinar al menjador a la 13:10h.

Els alumnes de Cicle Mitjà i Cicle Superior, el/la monitor/a corresponent els recull al pati, passa llista i a la 13:40 es renten les mans i fan fila per pujar a dinar. A les 13:45 el/la coordinador/a els ubica a les seves taules i els serveix el primer plat.

A les 14:00 baixen els nens/es de P4, P5, 1r i 2n al pati amb els/les monitors/es. Després de dinar el/la monitor/a porta els nens/es de P3 a fer la migdiada.

A les 14:30h el/la monitor/a baixa els nens/es de 3r fins a 6è al pati i un/a dels/les monitors/es que està al pati puja a la cuina per ajudar a recollir.

El/la responsable i coordinador/a baixa al pati amb la resta dels nens/es que s’han endarrerit amb el dinar.

A l’hora del pati poden utilitzar el material destinat a l’espai de menjador (cordes, plastilina, construccions, pilotes, etc.) i només poden utilitzar els lavabos del pati.

A les 15:00h, un cop ha tocat el timbre i els/les mestres han recollit els alumnes al pati, el/la responsable i coordinador/a puja a la cuina per acabar de recollir. Un cop té recollit el menjador i la cuina, finalitza la seva tasca. Tanca les persianes i les finestres del menjador i les llums a les 15:15h.

El/la responsable i coordinador/a fa el control diari de la neteja i s’encarrega de canviar la sal del rentavaixelles quan calgui.

Funcionament de la cuina:

Revisar diàriament els plats dels nens/es amb intoleràncies i al·lèrgies alimentàries que estan guardats a l’armari calent.

Tallar el pa pels petits i posar el menjar, un cop obert, sense tapar a l’armari calent.

Tots els plats es deixen preparats a les taules.

Els/les monitors/es serveixen el menjar des de la taula als nens/es, d’aquesta manera el diàleg i el tracte es mes proper. El 2n plat es serveix emplatat des de la cuina i es va servint segons vagin acabant.

La fruita es serveix amb safates al mig de la taula. Els nens/es de 1r a 6é es pelen la  fruita amb l’ajuda dels monitors/es.

Es demana si algú vol repetir.

Es posen les safates buides als contenidors i  es deixen les dels monitors/es a l’armari calent.

El transportista recollirà els contenidors. Els dimarts retirarà les postres sobrants de la setmana i en reposarà de noves.

ARTICLE 143. Quotes del servei i forma de pagament

El preu del Servei de Menjador es revisarà anualment.

El càrrec de les quotes corresponent al servei de menjador dels alumnes esporàdics i fixes es farà via domiciliació bancària.

En cas d’absència d’un alumne cal avisar a la coordinadora del menjador abans de 2/4 de 10 del mati; en cas contrari el menú d’aquell dia es cobrarà igualment.

ARTICLE 144. Normes per a l'hora de dinar

1.     Els alumnes seran recollits pels monitors/es de menjador allà on es determini per a cada curs.

2.     L’entrada al menjador cal fer-la en ordre, respectant els altres, sense donar empentes ni cridar.

3.     Durant el dinar es guardarà un mínim de silenci. No es permetran els crits ni les converses d’una taula a l’altra.

4.     Tothom seurà i menjarà de forma correcta.

5.     S’ha de menjar de tot, sense fer excepcions. Només en cas justificat (malaltia, altres religions...) per mitjà d’una nota dels pares/mares, tutors, i/o certificat metge, se servirà menú especial. S’ha d’avisar amb antelació.

6.     L’empresa es farà càrrec dels menús de dieta/règim per a aquells nens i nenes que ho sol·licitin abans 2/4 de 10 del matí. Els alumnes que requereixin règim durant tot el curs, hauran de portar un informe mèdic que ho justifiqui.

7.     En cas d’haver d’anul·lar una sortida de tot el dia, degut a causes alienes a l’escola, els nens i nenes que es queden fixes a dinar podran menjar-se el que hagin portat per a la sortida al menjador de l’escola.

8.     Els pares/mares dels nens i nenes que hagin de prendre algun medicament a l’hora de menjador hauran d’omplir l’autorització corresponent, que poden demanar a secretaria, i lliurar-la al tutor/a junt amb la recepta mèdica, que la farà arribar als responsables del menjador.

ARTICLE 145. Normes de disciplina

Pel que fa a faltes i sancions, aquestes seran regulades per les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (en el marc del Decret de drets i deures de l’alumne).

En cas de faltes envers companys/es, monitors/es i adults es comunicaran a les famílies per escrit. Si el nen/a insisteix en la seva actitud i és advertit més de tres vegades per escrit, podrà ésser exclòs temporalment del servei de menjador.

La comissió de menjador es reservarà el dret de no admetre els nens/es que reiteradament provoquin conflictes que impedeixin el bon funcionament del servei de menjador.

ARTICLE 146. Normativa dels alumnes

Els/les alumnes que es quedin a dinar, no poden sortir de l’escola sota cap concepte. Les excepcions es regularan per la Normativa d’Organització i Funcionament del Centre.

Per assolir els hàbits que permeten potenciar l’autonomia personal dels alumnes i mantenir un clima de respecte i convivència, cal seguir unes normes de conducta:

1.     Rentar-se les mans abans de dinar i abans d’anar a classe.

2.     Entrar i sortir puntualment del menjador en silenci i en ordre.

3.     Mantenir un clima d’ambient relaxat mentre es dina.

4.     Utilitzar els coberts adequadament a la taula i tenir cura del material de menjador.

5.     No tirar el menjar a terra. Si cau, cal recollir-lo.

6.     Seure bé a la taula i menjar correctament amb la boca tancada.

7.     Recollir els estris de la taula un cop s’hagi acabat de dinar, i deixar-la neta.

8.     Respectar els espais marcats al centre per als diferents grups.

9.     Mantenir en tot moment un tracte respectuós amb els companys/es, els monitors i monitores i totes les persones relacionades amb el servei.

ARTICLE 147. Material

Els/les alumnes de P3 després de dinar, faran la migdiada. Per això hauran de portar llençols i si cal una manta marcats amb el nom.

ARTICLE 148. Aspectes pedagògics

En cas que durant l’espai de migdia s’organitzin activitats se seguirà la programació que el centre escolar pacti amb l’empresa que gestiona el servei de menjador seguint el projecte educatiu de centre.

Aquesta pàgina web fa ús de cookies pròpies de Joomla per a la gestió interna d'usuaris. Per a més informació visita el nostre avís legal. Veure Avís Legal