Truca

Artistes i mapes

L'equip d'experts en cartografia de les classes dels grans estan aprenent moltes coses: la història dels mapes, la divisió dels països del món, la manera de representar la terra, les coordenades geogràfiques... Però també han après que en l'art contemporani les i els artistes també poden utilitzar mapes per fer les seves creacions.