Truca

Avaluació inicial

L'avaluació inicial aquest curs ens servirà per veure quins continguts del curs anterior no es van assolir amb prou solidesa degut als mesos de confinament i així saber en quins aspectes hem d'incidir més durant aquest primer trimestre.