Truca

Un espai de Poesia Dadà

A les classes dels grans tenen un nou espai d'aprenentatge on aprendre que la improvisació i l'atzar també poden ser útils a l'hora d'estimular la creativitat poètica. Ho aprenen de Tristan Tzara i els artistes dadaistes!