Truca

Experimentant aprenem!

A les Classes dels Mitjans tenen un nou espai d'aprenentatge d'experimentació científica. Aprenen a formular hipòtesis i comprovar-les.